అక్టోబర్ 1, 2021 తిథి, నక్షత్రం, యోగము, కరణము మరియు వారం వివరాలు.

తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం ఈ రోజు తిథి: కృష్ణపక్షం, దశమి 23:03 వరకు
నక్షత్రము: పుష్యమి 02:58 అక్టోబర్ 02 వరకు
యోగము: శివ 18:39 వరకు
కరణము: వనిజ 10:41 వరకు, విష్టి/భద్ర 23:03 వరకు
వారం: శుక్రవారము

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయన, వర్ష, బాధ్రపదము.

అక్టోబర్ 1, 2021 శుభ సమయాలు (శుభ ముహూర్తం) వివరాలు.

అభిజిత్ ముహూర్తం: 11:42 – 12:30 వరకు
అమృతకాలము: 20:11 – 21:53 వరకు
గోధూళి ముహూర్తం: 17:53 – 18:17 వరకు
బ్రహ్మ ముహూర్తం: 04:30 అక్టోబర్ 02 – 05:18 అక్టోబర్ 02 వరకు

అక్టోబర్ 1, 2021 అశుభ సమయాలు (అశుభ ముహూర్తం) వివరాలు.

రాహుకాలము: 10:36 – 12:06 వరకు
గుళికకాలము: 07:36 – 09:06 వరకు
యమగండము: 15:05 – 16:35 వరకు
దుర్ముహూర్తము: 08:30 – 09:18 వరకు, 12:30 – 13:18 వరకు
వర్జ్యం: 10:01 – 11:43 వరకు

అక్టోబర్ 1, 2021 సూర్యచంద్రుల ఉదయాస్తమయాలు.

సూర్యోదయము: 06:06, సూర్యాస్తమయము: 18:05, చంద్రోదయము: 02:00 అక్టోబర్ 02, చంద్రాస్తమయము: 14:37

Todays Telugu Panchangam October 1, 2021 for Hyderabad, India.