అక్టోబర్ 2, 2021 తిథి, నక్షత్రం, యోగము, కరణము మరియు వారం వివరాలు.

తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం ఈ రోజు తిథి: కృష్ణపక్షం, ఏకాదశి 23:10 వరకు
నక్షత్రము: ఆశ్లేష 03:35 అక్టోబర్ 03 వరకు
యోగము: సిద్ధ 17:47 వరకు
కరణము: బవ 11:13 వరకు, బాలవ 23:10 వరకు
వారం: శనివారము

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయన, వర్ష, బాధ్రపదము.

అక్టోబర్ 2, 2021 శుభ సమయాలు (శుభ ముహూర్తం) వివరాలు.

అభిజిత్ ముహూర్తం: 11:41 – 12:29 వరకు
అమృతకాలము: 01:57 అక్టోబర్ 03 – 03:35 అక్టోబర్ 03 వరకు
గోధూళి ముహూర్తం: 17:52 – 18:16 వరకు
బ్రహ్మ ముహూర్తం: 04:30 అక్టోబర్ 03 – 05:19 అక్టోబర్ 03 వరకు

అక్టోబర్ 2, 2021 అశుభ సమయాలు (అశుభ ముహూర్తం) వివరాలు.

రాహుకాలము: 09:06 – 10:36 వరకు
గుళికకాలము: 06:07 – 07:36 వరకు
యమగండము: 13:35 – 15:05 వరకు
దుర్ముహూర్తము: 06:07 – 06:54 వరకు, 06:54 – 07:42 వరకు
వర్జ్యం: 16:06 – 17:44 వరకు

అక్టోబర్ 2, 2021 సూర్యచంద్రుల ఉదయాస్తమయాలు.

సూర్యోదయము: 06:07, సూర్యాస్తమయము: 18:04, చంద్రోదయము: 02:57 అక్టోబర్ 03, చంద్రాస్తమయము: 15:24

Todays Telugu Panchangam October 2, 2021 for Hyderabad, India.