శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం
దక్షిణాయణ, గ్రీష్మ, ఆషాఢము

ఈ రోజు పంచాంగం

తిథి: కృష్ణపక్షం, షష్టి 03:54 జూలై 30 వరకు
నక్షత్రము: ఉత్తరాభాద్ర 12:02 వరకు
యోగము: సుకర్మ 20:03 వరకు
కరణము: బవ 15:15 వరకు, వనిజ 03:54 జూలై 30 వరకు
వారం: గురువారము

శుభ సమయాలు

అభిజిత్: 11:57 – 12:48 వరకు
అమృతకాలము: 06:59 – 08:40 వరకు
గోధూళి ముహూర్తం: 18:38 – 19:02 వరకు
బ్రహ్మ ముహూర్తం: 04:26 జూలై 30 – 05:11 జూలై 30 వరకు

అశుభ సమయాలు

రాహుకాలము: 14:00 – 15:37 వరకు
గుళికకాలము: 09:09 – 10:46 వరకు
యమగండము: 05:55 – 07:32 వరకు
దుర్ముహూర్తము: 10:13 – 11:05 వరకు, 15:24 – 16:15 వరకు
వర్జ్యం: 01:03 జూలై 30 – 02:47 జూలై 30 వరకు

సూర్యచంద్రుల ఉదయాస్తమయాలు

సూర్యోదయము: 05:55, సూర్యాస్తమయము: 18:51, చంద్రోదయము: 22:49, చంద్రాస్తమయము: 10:32

Today Telugu Panchangam 2021 July for Hyderabad, India.