అక్టోబర్ 3, 2021 తిథి, నక్షత్రం, యోగము, కరణము మరియు వారం వివరాలు.

తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం ఈ రోజు తిథి: కృష్ణపక్షం, ద్వాదశి 22:29 వరకు
నక్షత్రము: మఖ 03:26 అక్టోబర్ 04 వరకు
యోగము: సాధ్య 16:18 వరకు
కరణము: కౌలవ 10:55 వరకు, తైతుల 22:29 వరకు
వారం: ఆదివారము

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయన, వర్ష, బాధ్రపదము.

అక్టోబర్ 3, 2021 శుభ సమయాలు (శుభ ముహూర్తం) వివరాలు.

అభిజిత్ ముహూర్తం: 11:41 – 12:29 వరకు
అమృతకాలము: 01:03 అక్టోబర్ 04 – 02:39 అక్టోబర్ 04 వరకు
గోధూళి ముహూర్తం: 17:51 – 18:15 వరకు
బ్రహ్మ ముహూర్తం: 04:30 అక్టోబర్ 04 – 05:19 అక్టోబర్ 04 వరకు

అక్టోబర్ 3, 2021 అశుభ సమయాలు (అశుభ ముహూర్తం) వివరాలు.

రాహుకాలము: 16:34 – 18:03 వరకు
గుళికకాలము: 15:04 – 16:34 వరకు
యమగండము: 12:05 – 13:35 వరకు
దుర్ముహూర్తము: 16:28 – 17:16 వరకు
వర్జ్యం: 15:31 – 17:06 వరకు

అక్టోబర్ 3, 2021 సూర్యచంద్రుల ఉదయాస్తమయాలు.

సూర్యోదయము: 06:07, సూర్యాస్తమయము: 18:03, చంద్రోదయము: 03:53 అక్టోబర్ 04, చంద్రాస్తమయము: 16:07

Todays Telugu Panchangam October 3, 2021 for Hyderabad, India.