శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం
దక్షిణాయణ, గ్రీష్మ, ఆషాఢము

ఈ రోజు పంచాంగం

తిథి: కృష్ణపక్షం, సప్తమి 05:40 జూలై 31 వరకు
నక్షత్రము: రేవతి 14:03 వరకు
యోగము: ధృతి 20:20 వరకు
కరణము: విష్టి/భద్ర 16:42 వరకు, బవ 05:40 జూలై 31 వరకు
వారం: శుక్రవారము

శుభ సమయాలు

అభిజిత్: 11:57 – 12:48 వరకు
అమృతకాలము: 11:27 – 13:11 వరకు
గోధూళి ముహూర్తం: 18:37 – 19:01 వరకు
బ్రహ్మ ముహూర్తం: 04:27 జూలై 31 – 05:11 జూలై 31 వరకు

అశుభ సమయాలు

రాహుకాలము: 10:46 – 12:23 వరకు
గుళికకాలము: 07:32 – 09:09 వరకు
యమగండము: 15:36 – 17:13 వరకు
దుర్ముహూర్తము: 08:30 – 09:22 వరకు, 12:48 – 13:40 వరకు

సూర్యచంద్రుల ఉదయాస్తమయాలు

సూర్యోదయము: 05:55, సూర్యాస్తమయము: 18:50, చంద్రోదయము: 23:24, చంద్రాస్తమయము: 11:20

Today Telugu Panchangam 2021 July for Hyderabad, India.