అక్టోబర్ 4, 2021 తిథి, నక్షత్రం, యోగము, కరణము మరియు వారం వివరాలు.

తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం ఈ రోజు తిథి: కృష్ణపక్షం, త్రయోదశి 21:05 వరకు
నక్షత్రము: పుబ్బ 02:36 అక్టోబర్ 05 వరకు
యోగము: శుభ 14:12 వరకు
కరణము: బవ 09:52 వరకు, వనిజ 21:05 వరకు
వారం: సోమవారము

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయన, వర్ష, బాధ్రపదము.

అక్టోబర్ 4, 2021 శుభ సమయాలు (శుభ ముహూర్తం) వివరాలు.

అభిజిత్ ముహూర్తం: 11:41 – 12:29 వరకు
అమృతకాలము: 20:25 – 21:58 వరకు
గోధూళి ముహూర్తం: 17:51 – 18:15 వరకు
బ్రహ్మ ముహూర్తం: 04:30 అక్టోబర్ 05 – 05:19 అక్టోబర్ 05 వరకు

అక్టోబర్ 4, 2021 అశుభ సమయాలు (అశుభ ముహూర్తం) వివరాలు.

రాహుకాలము: 07:36 – 09:06 వరకు
గుళికకాలము: 13:34 – 15:04 వరకు
యమగండము: 10:35 – 12:05 వరకు
దుర్ముహూర్తము: 12:29 – 13:16 వరకు, 14:52 – 15:39 వరకు
వర్జ్యం: 11:09 – 12:42 వరకు

అక్టోబర్ 4, 2021 సూర్యచంద్రుల ఉదయాస్తమయాలు.

సూర్యోదయము: 06:07, సూర్యాస్తమయము: 18:03, చంద్రోదయము: 04:50 అక్టోబర్ 05, చంద్రాస్తమయము: 16:49

Todays Telugu Panchangam October 4, 2021 for Hyderabad, India.