అక్టోబర్ 6, 2021 తిథి, నక్షత్రం, యోగము, కరణము మరియు వారం వివరాలు.

తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం ఈ రోజు తిథి: కృష్ణపక్షం, అమావాస్య 16:34 వరకు
నక్షత్రము: హస్త 23:20 వరకు
యోగము: బ్రహ్మ 08:33 వరకు, ఇంద్ర 05:12 అక్టోబర్ 07 వరకు
కరణము: నాగ 16:34 వరకు, కింస్తుఘ్న 03:12 అక్టోబర్ 07 వరకు
వారం: బుధవారము

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయన, వర్ష, బాధ్రపదము.

అక్టోబర్ 6, 2021 శుభ సమయాలు (శుభ ముహూర్తం) వివరాలు.

అభిజిత్ ముహూర్తం: లేదు
అమృతకాలము: 17:47 – 19:16 వరకు
గోధూళి ముహూర్తం: 17:49 – 18:13 వరకు
బ్రహ్మ ముహూర్తం: 04:31 అక్టోబర్ 07 – 05:19 అక్టోబర్ 07 వరకు

అక్టోబర్ 6, 2021 అశుభ సమయాలు (అశుభ ముహూర్తం) వివరాలు.

రాహుకాలము: 12:04 – 13:33 వరకు
గుళికకాలము: 10:35 – 12:04 వరకు
యమగండము: 07:36 – 09:06 వరకు
దుర్ముహూర్తము: 11:40 – 12:28 వరకు
వర్జ్యం: 08:56 – 10:24 వరకు

అక్టోబర్ 6, 2021 సూర్యచంద్రుల ఉదయాస్తమయాలు.

సూర్యోదయము: 06:07, సూర్యాస్తమయము: 18:01, చంద్రోదయము: లేదు, చంద్రాస్తమయము: 18:11

Todays Telugu Panchangam October 6, 2021 for Hyderabad, India.