అక్టోబర్ 9, 2021 తిథి, నక్షత్రం, యోగము, కరణము మరియు వారం వివరాలు.

తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం ఈ రోజు తిథి: శుక్లపక్షం, తదియ 07:48 వరకు, చవితి 04:55 అక్టోబర్ 10 వరకు
నక్షత్రము: విశాఖ 16:47 వరకు
యోగము: ప్రీతి 18:30 వరకు
కరణము: గరజి 07:48 వరకు, వనిజ 18:20 వరకు, విష్టి/భద్ర 04:55 అక్టోబర్ 10 వరకు
వారం: శనివారము

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయన, శరదృతువు, ఆశ్వయుజము.

అక్టోబర్ 9, 2021 శుభ సమయాలు (శుభ ముహూర్తం) వివరాలు.

అభిజిత్ ముహూర్తం: 11:40 – 12:27 వరకు
అమృతకాలము: 08:48 – 10:15 వరకు
05:13 అక్టోబర్ 10 – 06:41 అక్టోబర్ 10 వరకు
గోధూళి ముహూర్తం: 17:47 – 18:11 వరకు
బ్రహ్మ ముహూర్తం: 04:31 అక్టోబర్ 10 – 05:19 అక్టోబర్ 10 వరకు

అక్టోబర్ 9, 2021 అశుభ సమయాలు (అశుభ ముహూర్తం) వివరాలు.

రాహుకాలము: 09:06 – 10:34 వరకు
గుళికకాలము: 06:08 – 07:37 వరకు
యమగండము: 13:32 – 15:01 వరకు
దుర్ముహూర్తము: 06:08 – 06:55 వరకు, 06:55 – 07:43 వరకు
వర్జ్యం: 20:27 – 21:54 వరకు

అక్టోబర్ 9, 2021 సూర్యచంద్రుల ఉదయాస్తమయాలు.

సూర్యోదయము: 06:08, సూర్యాస్తమయము: 17:59, చంద్రోదయము: 08:49, చంద్రాస్తమయము: 20:27

Todays Telugu Panchangam October 9, 2021 for Hyderabad, India.