తెలుగు పంచాంగం అక్టోబర్ 2, 2021 శనివారము తిథి మరియు శుభ ముహూర్తం వివరాలు

అక్టోబర్ 2, 2021 తిథి, నక్షత్రం, యోగము, కరణము మరియు వారం వివరాలు. తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం ఈ రోజు తిథి: కృష్ణపక్షం, ఏకాదశి 23:10 వరకు నక్షత్రము: ఆశ్లేష 03:35 అక్టోబర్ 03…

తెలుగు పంచాంగం అక్టోబర్ 1, 2021 శుక్రవారము తిథి మరియు శుభ ముహూర్తం వివరాలు

అక్టోబర్ 1, 2021 తిథి, నక్షత్రం, యోగము, కరణము మరియు వారం వివరాలు. తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం ఈ రోజు తిథి: కృష్ణపక్షం, దశమి 23:03 వరకు నక్షత్రము: పుష్యమి 02:58 అక్టోబర్ 02…

జులై 31, 2021 తెలుగు పంచాంగం

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం దక్షిణాయణ, గ్రీష్మ, ఆషాఢము ఈ రోజు పంచాంగం తిథి: కృష్ణపక్షం, అష్టమి రాత్రి మొత్తం నక్షత్రము: అశ్విని 16:38 వరకు యోగము: శూల 21:02 వరకు కరణము: బాలవ…

జులై 30, 2021 తెలుగు పంచాంగం

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం దక్షిణాయణ, గ్రీష్మ, ఆషాఢము ఈ రోజు పంచాంగం తిథి: కృష్ణపక్షం, సప్తమి 05:40 జూలై 31 వరకు నక్షత్రము: రేవతి 14:03 వరకు యోగము: ధృతి 20:20 వరకు…

జులై 29, 2021 తెలుగు పంచాంగం

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం దక్షిణాయణ, గ్రీష్మ, ఆషాఢము ఈ రోజు పంచాంగం తిథి: కృష్ణపక్షం, షష్టి 03:54 జూలై 30 వరకు నక్షత్రము: ఉత్తరాభాద్ర 12:02 వరకు యోగము: సుకర్మ 20:03 వరకు…

జులై 28, 2021 తెలుగు పంచాంగం

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం దక్షిణాయణ, గ్రీష్మ, ఆషాఢము పంచాంగం తిథి: కృష్ణపక్షం, పంచమి 02:48 జూలై 29 వరకు నక్షత్రము: పూర్వాభాద్ర 10:45 వరకు యోగము: అతిగండ 20:19 వరకు కరణము: కౌలవ…

జులై 27, 2021 తెలుగు పంచాంగం

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం దక్షిణాయణ, గ్రీష్మ, ఆషాఢము పంచాంగం తిథి: కృష్ణపక్షం, చవితి 02:28 జూలై 28 వరకు నక్షత్రము: శతభిషం 10:14 వరకు యోగము: శోభన 21:11 వరకు కరణము: బవ…

జులై 26, 2021 తెలుగు పంచాంగం

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం దక్షిణాయణ, గ్రీష్మ, ఆషాఢము పంచాంగం తిథి: కృష్ణపక్షం, తదియ 02:54 జూలై 27 వరకు నక్షత్రము: ధనిష్ఠ 10:26 వరకు యోగము: సౌభాగ్య 22:40 వరకు కరణము: వనిజ…

ఆదివారము, జూలై 25, 2021 తెలుగు పంచాంగం

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం దక్షిణాయణ, గ్రీష్మ, ఆషాఢము పంచాంగం తిథి: కృష్ణపక్షం, విదియ 04:03 జూలై 26 వరకు నక్షత్రము: శ్రవణం 11:18 వరకు యోగము: ఆయుష్మాన్ 00:43 జూలై 26 వరకు…