Telugu Festivals 2019

2019 January Telugu Festivals & Holidays

January 01, 2019 – New Year Day, Saphala Ekadashi
January 03, 2019 – Pradosha Vratam
January 04, 2019 – Masa Shivaratri
January 05, 2019 – Amavasya
January 07, 2019 – Somavara Vratam, Chandrodayam
January 10, 2019 – Chaturthi
January 12, 2019 – Skanda Shashti
January 14, 2019 – Durga Ashtami Vratam
January 15, 2019 – Makara Sankranti
January 17, 2019 – Mukkotti Ekadashi
January 19, 2019 – Pradosha Vratam
January 21, 2019 – Pournami, Pournami Vratam, Sri Satyanarayana Pooja
January 24, 2019 – Sankashtahara Chaturdhi
January 26, 2019 – Republic Day
January 27, 2019 – Swami Vivekananda Jayanti
January 31, 2019 – Shattila Ekadashi