అక్టోబర్ 5, 2021 తిథి, నక్షత్రం, యోగము, కరణము మరియు వారం వివరాలు.

తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం ఈ రోజు తిథి: కృష్ణపక్షం, చతుర్దశి 19:04 వరకు
నక్షత్రము: ఉత్తర 01:10 అక్టోబర్ 06 వరకు
యోగము: శుక్ల 11:35 వరకు
కరణము: విష్టి/భద్ర 08:08 వరకు, శకుని 19:04 వరకు, చతుష్పాద 05:52 అక్టోబర్ 06 వరకు
వారం: మంగళవారము

శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయన, వర్ష, బాధ్రపదము.

అక్టోబర్ 5, 2021 శుభ సమయాలు (శుభ ముహూర్తం) వివరాలు.

అభిజిత్: 11:41 – 12:28 వరకు
అమృతకాలము: 18:24 – 19:54 వరకు
గోధూళి ముహూర్తం: 17:50 – 18:14 వరకు
బ్రహ్మ ముహూర్తం: 04:31 అక్టోబర్ 06 – 05:19 అక్టోబర్ 06 వరకు

అక్టోబర్ 5, 2021 అశుభ సమయాలు (అశుభ ముహూర్తం) వివరాలు.

రాహుకాలము: 15:03 – 16:32 వరకు
గుళికకాలము: 12:04 – 13:34 వరకు
యమగండము: 09:06 – 10:35 వరకు
దుర్ముహూర్తము: 08:30 – 09:18 వరకు, 22:52 – 23:40 వరకు
వర్జ్యం: 09:22 – 10:52 వరకు

అక్టోబర్ 5, 2021 సూర్యచంద్రుల ఉదయాస్తమయాలు.

సూర్యోదయము: 06:07, సూర్యాస్తమయము: 18:02, చంద్రోదయము: 05:47 అక్టోబర్ 06, చంద్రాస్తమయము: 17:30

Todays Telugu Panchangam October 5, 2021 for Hyderabad, India.